Xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Website: https://yenquangip.com.vn/
Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Website: http://kcntaybachoxa.com.vn/
Xã Tiền Phong và Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Website: http://amberhills.vn/
Số 10 Tô Hiến Thành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang
Website: https://zeniahotel.com.vn/
Phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Lô HH3, Khu đô thị Mễ trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Website: https://yenquangip.com.vn/
Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Website: http://kcntaybachoxa.com.vn/
Xã Tiền Phong và Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Website: http://amberhills.vn/
Số 10 Tô Hiến Thành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang
Website: https://zeniahotel.com.vn/
Phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Website:
Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Website:
Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Website:
Lô HH3, Khu đô thị Mễ trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: